Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Niniejszy artykuł skierowany jest do osób, które zostały zatrzymane za popełnienie wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i Sąd w ich sprawie wydał już postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Na wstępnie należy wskazać, iż prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast górna granica wykroczenia wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z powyższym jeżeli u kierującego alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub wyższy, Policja zatrzyma mu prawo jazdy i skieruje do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu kierującemu prawa jazdy. Policja w ciągu 7 dni wysyła do Sądu wniosku o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Natomiast Sąd w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy oraz doręcza obwinionemu odpis postanowienia. Od momentu odebrania postanowienia obwiniony ma 7 dni na złożenie zażalenia na takie postanowienie.

W uzasadnieniu zażalenia należy skupić się na wyjaśnieniu na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie ma jej uwzględnienie dla odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczenia.

Na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie dla sprawy ma jej uwzględnienie przez Sąd przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu. Niepewność pomiaru alkomatu wskazana na świadectwie wzorcowania, zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jednakże przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, niewystarczające jest powołanie się na niepewność pomiaru alkomatu widniejącą na świadectwie wzorcowania, która przeważnie wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W takiej sytuacji wzięcie przez Sąd pod uwagę niepewności pomiaru wskazanej w świadectwie wzorcowania spowoduje przyjęcie, iż najwyższy wynik badania u kierującego wynosił 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – co nadal stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Dlatego też obwiniony aby zakwestionować prawidłowość wyników badania alkomatem, powinien wykazać, że niepewność pomiaru alkomatu jest wyższa niż niepewność pomiaru alkomatu znajdująca się w świadectwie wzorcowania. Biegli z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu uważają, że wartość niepewności pomiarowej widoczna na odwrocie świadectwa wzorcowania jest wartością, która została określona w warunkach laboratoryjnych czyli w warunkach, na które nie działały żadne czynniki zewnętrze, jak chociażby temperatura czy wilgotność powietrza lub błąd osoby, która dokonywała pomiaru. Ponadto warunki w jakich są przeprowadzane badania danych alkomatów w żadnym stopniu nie odzwierciedlają okoliczności w jakich są badane osoby podejrzewane o popełnienie wykroczenia.

W rzeczywistości zgodnie z opiniami biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu w warunkach badania danej osoby, w szczególności gdy badanie miało miejsce na zewnątrz niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet 0,03 mg/l.

Powyższe oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to uwzględniając tzw. niepewność pomiarową alkomat wynoszącą 0,03 mg/l oznacza, że w rzeczywistości stężenie alkoholu w organizmie obwinionego mogło wynosić od 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu do 0,08 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy niepewności pomiaru alkomatu wynoszącej 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, każdy w/w wyników jest prawdopodobny, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od badanego próby krwi do analizy.

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. Wobec powyższego Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,08 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co nie stanowi wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Powyższe powinno skutkować ustaleniem przez Sąd, że kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., a co za tym idzie uwzględnieniem zażalenia złożonego przez obwinionego i orzeczenie jego zwrotu.

Jak zostało wskazane na początku artykułu zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć do Sądu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia, w którym obwiniony odebrał postanowienie z Sądu. Sprawa w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy będzie zarejestrowana pod sygnaturą Ko.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


1 + sześć =