Jaki jest termin na złożenie apelacji od wyroku w sprawie karnej?

Kodeks postępowania karnego przewiduje, że apelacja może zostać złożona przez uprawniony podmiot w terminie:

 • 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem – w trybie normalnym (art. 445 Kodeksu postępowania karnego)

 • 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem – w trybie przyspieszonym (art. 517h § 3 Kodeksu postępowania karnego).

W tym miejscy należy nadmienić jak przedstawia się kwestia wniesienia apelacji w przypadku wykroczenia. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje, iż apelacja może zostać złożona przez uprawniony podmiot w terminie:

 • 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem, a w przypadku gdy uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia (art. 105 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Termin biegnie oddzielnie dla każdego uprawnionego.

Wyrok jest uzasadniany na piśmie na wniosek osoby uprawnionej. Oznacza to, że uprawniony podmiot musi złożyć „wniosek o pisemne sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku”. Pisemny wniosek należy złożyć w terminie:

 • 7 dni od daty ogłoszenia wyroku – w trybie normalnym (art. 422 Kodeksu postępowania karnego). Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku przewiduje również nowe rozwiązanie, tj. gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, termin (7-mio dniowy) na wniesienie wniosku o pisemne sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku liczy się od daty doręczenia wyroku.

 • 3 dni od daty doręczenia wyroku (lub gdy został zgłoszony ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia) – TYLKO w trybie przyspieszonym (art. 517h § 1 Kodeksu postępowania karnego).

W przypadku wykroczenia pisemny wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku należy złożyć w terminie:

 • 7 dni od daty ogłoszenia wyroku lub 7 dni od daty doręczenia wyroku, ale tylko w przypadku kiedy strona nie była obecna na posiedzeniu, podczas którego wydano wyrok (art. 35 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Z wnioskiem o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku należy wystąpić również wtedy kiedy uzasadnienie jest sporządzane z urzędu. We wniosku o uzasadnienie, podmiot nie musi podawać jaka jest przyczyna wystąpienia z wnioskiem, ale obowiązany jest wskazać czy w/w wniosek dotyczy całości wyroku czy niektórych z zarzucanych oskarżonemu czynów albo tylko rozstrzygnięcia o karze i innych konsekwencjach prawnych czynu. Obowiązek wskazania zakresu uzasadnienia wyroku wprowadziła nowelizacja kodeksu postępowania karnego z 1 lipca 2015 r. artykułem 422 § 2. Przed nowelizacją nie było takiego obowiązku.

W sytuacji kiedy z wnioskiem o uzasadnienie wystąpił oskarżony i oddzielnie jego obrońca, a następnie w innych terminach otrzymali uzasadnienie wyroku, termin na wniesienie apelacji biegnie dla nich od dnia późniejszego doręczenia aktu do któregokolwiek z nich. Oznacza to, iż dla oskarżonego i jego obrońcy są dwa osobne terminy na wniesienie apelacji. Termin na złożenie apelacji liczy się w zależności od terminu kiedy otrzymali uzasadnienie wyroku.

Podsumowując należy wskazać, iż w pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, a po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem w odpowiednim terminie wnieść apelację.

Druga z możliwości złożenia apelacji i zachowania przewidzianego prawem terminu nie wymaga wnoszenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Apelacja musi zostać wtedy złożona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia odpisu wyroku podmiotowi uprawnionemu. Sama apelacja pełni wtedy rolę wniosku o uzasadnienie i podlega rozpoznaniu. Apelujący ma jednak utrudnione zadanie, ponieważ nie może odnieść do motywów, którymi kierował się Sąd I instancji wydając wyrok. Jednakże apelacja wniesiona w taki sposób może zostać uzupełniona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

Zarówno termin na wniesienie apelacji, jak również termin na wniesienie wniosku o uzasadnienie wyroku to terminy zawite, czyli nieprzekraczalne. Pomimo, że termin wniesienia apelacji jest terminem zawitym, to może zostać przywrócony. W tym celu należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu na podstawie art. 126 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Wyliczając termin, w którym upływa czas na złożenie apelacji trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 123 § 1 KPK do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się termin. Przykład: wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem został doręczony w dniu 4 grudnia 2015 roku to czternastodniowy termin na złożenie apelacji upływa w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Wniesienie apelacji po terminie nie wywołuje żadnego skutku prawnego. Sytuacja wygląda tak, jakby apelacja nie została w ogóle wniesiona.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Szewczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Jaki jest termin na złożenie apelacji od wyroku w sprawie karnej?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. kbg pisze:

  Witam
  Mam taki problem, otóż na wskutek mojego niedopatrzenia złożyłem apelację od wyroku sądu rejonowego po 12 dniach od ogłoszenia wyroku (wydawało mi się że mam 14 dni, mój błąd).
  Nie wnosiłem o pisemne uzasadnienie wyroku. Dostałem odpowiedź że przekroczyłem termin 7 dni, zatem moja apelacja została odrzucona.
  Co mogę zrobić w tym wypadku?
  Czy mogę zaskarżyć wyrok?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, jedynym sposobem na uratowanie sytuacji jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji. Sąd przywróci Panu ten termin, ale tylko wówczas, gdy wykaże Pan, że nie dotrzymał pan terminu 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z przyczyn przez Pana nie zawinionych. Błędne zrozumienie pouczenia jest uznawane za zawinione niedotrzymanie terminu i nie spowoduje jego przywrócenia.

   Jest jeszcze inna droga, zwrócenie się z pisemnym wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji od prawomocnego wyroku skazującego. Takie działanie ma w praktyce szanse powodzenia tylko wówczas, gdy wyrok zapadł z rażącym naruszeniem prawa procesowego lub materialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− siedem = 1