Czy można cofnąć apelację karną?

Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Środek odwoławczy można cofnąć”. Oznacza to, iż istnieje możliwość cofnięcia apelacji przez podmiot, który ją wniósł.

W związku z tym pojawia się pytanie – do kiedy można cofnąć wniesioną apelację? Otóż, cofnięcie apelacji jest dopuszczalne do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd instancji odwoławczej.

Cofnięcie apelacji może nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak również w formie ustnej. W przypadku cofnięcia apelacji w formie pisemnej, owo pismo procesowe powinno odpowiadać następującym warunkom wymienionym w art. 119 Kodeksu postępowania karnego:

 • należy oznaczyć organ, do którego kierujemy cofnięcie apelacji (Sąd instancji odwoławczej);

 • dalej musimy oznaczyć sprawę, w której cofamy apelację (sygnatura akt);

 • ponadto, konieczne jest oznaczenie osoby wnoszącej cofnięcie apelacji (imię i nazwisko);

 • następnie podajemy adres osoby wnoszącej cofnięcie apelacji;

 • poza tym właściwa treść pisma;

 • obligatoryjnie zamieszczamy również datę i podpis osoby wnoszącej cofnięcie apelacji (zgodnie z art. 119 § 2 Kodeksu postępowania karnego: „Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu”).

Dopuszczalna jest także sytuacja, w której cofamy apelację ustnie podczas rozprawy odwoławczej.

Od zasady, że apelację może cofnąć osoba, która ją wniosła istnieje wyjątek. Został przewidziany w art. 431 § 3 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawnym „Środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego nie można bez jego zgody cofnąć”. Oznacza to, iż tylko za zgodą oskarżonego, można cofnąć apelację wniesioną na korzyść oskarżonego przez oskarżyciela publicznego, obrońcę oskarżonego, przedstawiciela ustawowego oskarżonego bądź osobę, pod której pieczą oskarżony pozostaje. Stanowisko w owym przedmiocie zajął również Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze IV KR 197/87. Podkreślił, „że jeżeli w środku wniesionym przez prokuratora podniesiony został choćby jeden zarzut, którego uwzględnienie może doprowadzić do rozstrzygnięcia korzystnego dla oskarżonego, to taki środek odwoławczy nie może być cofnięty przez prokuratora bez zgody oskarżonego”.

Ponadto, należy podkreślić, iż zgodnie z art. 431 § 3 Kodeksu postępowania karnego, obrońca oskarżonego nie może cofnąć apelacji wniesionej na korzyść oskarżonego bez jego zgody. Zgoda oskarżonego „powinna być wykazana jego niebudzącym wątpliwości oświadczeniem woli” – zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego o sygnaturze V KRN 163/73.

Art. 431 § 2 wskazuje, że „oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy”. Oznacza to, że oskarżony ma prawo cofnięcia wniesionej na jego korzyść apelacji. Jednakże dalsza część przytoczonego artykułu formułuje dwa wyjątki od powyższej zasady:

 • po pierwsze, oskarżony nie może cofnąć apelacji wniesionej na jego korzyść przez oskarżyciela publicznego;

 • następnie, oskarżony nie może cofnąć apelacji wniesionej na jego korzyść w sytuacji przewidzianej w art. 79 Kodeksu postępowania karnego, który wymienia przesłanki obligatoryjnego udziału obrońcy w postępowaniu karnym.

Zgodnie z powyższym, w przypadku złożenia apelacji na korzyść oskarżonego przez obrońcę oskarżonego:

 1. który jest nieletni,

 2. który jest głuchy, niemy lub niewidomy,

 3. wobec którego zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności,

 4. w sytuacji, w której Sąd uznał, iż udział obrońcy w postępowaniu jest obligatoryjny ze względu na okoliczności utrudniające obronę

oskarżony nie może cofnąć apelacji. Cofnąć apelację w w/w przypadkach może wyłącznie obrońca oskarżonego.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem karnoprocesowym, istnieje możliwość cofnięcia apelacji w całości. Jednakże, dopuszczalne jest również częściowe cofnięcie apelacji, w wyniku którego ograniczony zostanie zakres zaskarżenia w odniesieniu do niektórych czynów, osób oskarżonych, rozstrzygnięć dotyczących jednego czynu jednej osoby, a nawet polegające na redukcji podniesionych w apelacji zarzutów apelacyjnych. W sytuacji, w której naszym celem jest częściowe cofnięcie apelacji w przypadku postępowania karnego toczącego się przeciwko jednej osobie oskarżonej o popełnienie czynu zabronionego, warunkiem skuteczności cofnięcia apelacji będzie również spełnienie przesłanek dopuszczalności złożenia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, które zostały opisane w art. 425 Kodeksu postępowania karnego.

Art. 432 Kodeksu postępowania karnego wskazuje, że „Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba, że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 439 lub art. 440”. Oznacza to, iż cofnięcie apelacji powoduje, że Sąd odwoławczy pozostawia wniesioną apelację bez rozpoznania, w związku z czym nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych. Mimo to, jeżeli zachodzi jedna z bezwzględnych przyczyn odwoławczych wymienionych w art. 439 Kodeksu postępowania karnego lub jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, Sąd odwoławczy pomimo cofnięcia apelacji, rozpozna ją.

Ponadto, zgodnie z art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przy rozpoznawaniu środka odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 431, 432 Kodeksu postępowania karnego, co oznacza, że przytaczane wyżej przepisy dotyczące cofnięcia apelacji w sprawach karnych mają odpowiednie zastosowanie w sprawach o wykroczenia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Czy można cofnąć apelację karną?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Robert pisze:

  Witam.
  Mam takie pytanie.
  Poniewaz dostalem wyrok karny 1rok w zawieszeniu na 2 lata i sprawe uwazalem za zamknieta,szczesliwy ze to wreszcie sie skonczylo.
  Tymczasem po 2 miesiacach przyszlo do mnie pismo z sadu z zawiadomieniem ze apelacja zostala przyjeta,zlozyl ja moj adwokat z urzedu,bez mojej wiedzy.
  Pytanie wiec brzmi,czy mogl cos takiego zrobic,czy to jest jego chec zarobkowania a koszta poktyje oczywiscie ja?
  Czy moge cofnac ta apelacje i na jakich zasadach?
  Nie wierze w sprawiedliwosc w sadach ,tam nie licza sie fakty a dowody i chce to raz na zawsze zakonczyc.
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam Panie Robercie, rzecz jasna Pana obrońca powinien Pana zapytać czy ma składać apelację od wyroku zapadłego w Pana sprawie, może nie mógł się z Panem skontaktować i dla Pana bezpieczeństwa wolał tą apelację wysłać.

   Nie ma to już znaczenia, bo apelacja została złożona. Może Pan teraz wysłać do Sądu pismo, w którym oświadczy pan, że cofa Pan apelację złożona przez Pana obrońcę z urzędu, wnosi Pan o pozostawienie apelacji bez rozpoznania oraz o zwolnienie Pana z kosztów postępowania przed Sądem II Instancji.

   Po otrzymaniu Pana pisma Sąd wyda postanowienie o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania i zadecyduje o kosztach postępowania za II instancję. W mojej ocenie z dużym prawdopodobieństwem zostanie Pan z tych kosztów zwolniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


dziewięć − = 5