Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Czy można zaskarżyć postanowienie Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Inspirację do napisania niniejszego artykułu stanowiło pytanie czytelnika bloga o następującej treści: „Witam. Nazywam się Stefan W. 2 lata temu zostałem skazany za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości na m.in. 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po przeczytaniu Pana artykułów złożyłem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Apelacja od wyroku skazującego za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., tj. prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 m/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie pytanie czytelnika bloga o następującej treści: „Witam. Nazywam się Felicjan Z. Piszę do Pana, gdyż nie wiem co mogę dalej zrobić w swojej sprawie. Dwa dni temu zostałem skazany za jazdę samochodem w stanie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Czy w apelacji od wyroku skazującego za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. można wnosić o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Inspirację do napisania niniejszego artykułu stanowiło następujące pytanie czytelnika bloga: „Witam. Nazywam się Szczepan W. Zostałem skazany za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Sąd Rejonowy w R. orzekł wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy. To … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Czy w apelacji od wyroku skazującego za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. można wnosić o zmniejszenie zakazu prowadzenia samochodów do 6 miesięcy?

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie czytelniczki bloga: „Nazywam się Marta M. W listopadzie 2016 roku zostałam skazana za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Sąd Rejonowy w W. orzekł wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Obowiązek Sądu II Instancji do uzupełnienia z urzędu postępowania dowodowego, gdy utrzymanie w mocy zaskarżonego wyroku Sądu I Instancji byłoby rażąco niesprawiedliwe

Podkreślenia wymaga fakt, że wedle art. 427 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody, jeżeli nie mógł powołać ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji”. Oznacza to, że osoba, która odwołała się od … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Prawo do składania nowych wniosków dowodowych w apelacji karnej

Rozpoczynając rozważania odnośnie prawa do składania nowych wniosków dowodowych w apelacji, należy w pierwszej kolejności wskazać, że wedle art. 427 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody, jeżeli nie mógł powołać ich w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Czy sąd odwoławczy może zmienić lub uchylić wyrok Sądu I instancji ze względu na rażącą niesprawiedliwość orzeczenia?

Na wstępie należy zaakcentować, iż zgodnie z art. 440 Kodeksu postępowania karnego: „jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zmianie na korzyść oskarżonego albo w sytuacji określonej w art. 437 § … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Czy apelacja wniesiona w formie faksu wywołuje skutki prawne?

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z art. 444 Kodeksu postępowania karnego: „od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja”. Niniejszy środek odwoławczy, wedle dyspozycji art. 427 § 1 Kodeksu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

W jakiej formie należy cofnąć apelację karną?

Na wstępie należy wskazać, że wedle art. 431 § 1 Kodeku postępowania karnego: „środek odwoławczy można cofnąć”. Oznacza to, że polski ustawodawca umożliwił stronie postępowania, która wniosła apelację możliwość cofnięcia niniejszego środka odwoławczego. Podkreślenia wymaga fakt, iż Kodeks postępowania karnego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jakie są skutki cofnięcia apelacji karnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wedle art. 431 § 1 Kodeku postępowania karnego: „środek odwoławczy można cofnąć”. Oznacza to, że polski ustawodawca umożliwił stronie postępowania, która wniosła apelację możliwość cofnięcia środka odwoławczego. Podkreślenia wymaga fakt, iż cofnięcie apelacji, zarówno … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz